Návštěvník

Milí drazí návštěvníci masérničky u Aurelie,

pokud mě navštívíte v masérničce, na konci příjemné masáže či procedury můžete napsat pár slov do NÁVŠTEVNÍKU.

Návštěvník vypadá takto:

 • návštěvník
 • návštěvník

Vznikl na začátku roku 2015 (dle numerologie se jedná o osmičkový rok rovnováhy a podle Číňanů je Osma velice šťastné číslo) Návštěvník bydlí v masérně a roste a plní se vzkazy, ohlasy a obrázky od těch, kdo masérnu navštívili.

 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník
 • Návštěvník

Děkuji uctivě všem, kteří mě na terapiích navštívili a navštíví. Jsem vděčná za společně strávený čas, za prožitky, poznání, obohacení a zpětnou vazbu. Děkuji, že mohu vnášet klid, probuzení, očistu, a pocit propojení do vašeho Bytí, děkuji za vaši důvěru.

Napište mi, jak se Vám masáže či procedury líbily.

Přidat nový příspěvek

Poděkování
22.07.2015 | autor: Iveta | odpovědět
Chtěla bych poděkovat za skvělou masáž, za úžasnou relaxaci pro moje tělo i duši. Jsi tak citlivá a vnímavá, tvé ruce přímo souzní s tělem a cítila jsem, jak mu rozumí. Poznávala jsem své tělo, jak ho neznám. Poslední dobou jsem měla páteř jakoby ztuhlou a po masáži se mi krásně uvolnila a cítím se teď pohyblivější. Moc děkuji a těším se na další setkání. Jsi skvělá :-)
Warning

Warning

The use statement with non-compound name 'Exception' has no effect search►

Source file

File: .../app/templates/components/CommentaryComponent.php:9

1: <?php 2: /** 3:  * Created by PhpStorm. 4:  * User: Iveta 5:  * Date: 8.5.14 6:  * Time: 16:58 7:  */ 8: use Nette\Application\UI\Control; 9: use \Exception; 10: use App\Model; 11: use App\Model\CommentaryModel; 12: use Kdyby\BootstrapFormRenderer\BootstrapRenderer; 13: use Nette\EnvironmentNette\Security\AuthenticationException; 14: 15: class CommentaryControl extends Control {

Call stack

 1. .../vendor/nette/nette/Nette/Loaders/RobotLoader.php:105 source  Nette\Loaders\RobotLoader:: Nette\Loaders\{closure} ()

  95:                 $this->updateFile($info['file']); 96:                 if (!isset($this->classes[$type])) { 97:                     $this->classes[$type] = 0; 98:                 } 99:                 $this->getCache()->save($this->getKey(), $this->classes); 100:             } 101:         } 102: 103:         if (isset($this->classes[$type]['file'])) { 104: 105:             call_user_func(function($file) { require $file; }, $this->classes[$type]['file']); 106:         } else { 107:             $this->missing[$type] = TRUE; 108:         } 109:     }
 2. inner-code Nette\Loaders\RobotLoader-> Nette\Loaders\{closure} (arguments)

  #0
  "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/components/CommentaryComponent.php" (71)
  
 3. .../vendor/nette/nette/Nette/Loaders/RobotLoader.php:105 source  call_user_func (arguments)

  95:                 $this->updateFile($info['file']); 96:                 if (!isset($this->classes[$type])) { 97:                     $this->classes[$type] = 0; 98:                 } 99:                 $this->getCache()->save($this->getKey(), $this->classes); 100:             } 101:         } 102: 103:         if (isset($this->classes[$type]['file'])) { 104: 105:             call_user_func(function($file) { require $file; }, $this->classes[$type]['file']); 106:         } else { 107:             $this->missing[$type] = TRUE; 108:         } 109:     }
  $function_name
  Closure #7ca5
  
  file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Loaders/RobotLoader.php" (71) line => 105 variables => array () parameters => "$file" (5)
  $parmeter
  "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/components/CommentaryComponent.php" (71)
  
 4. inner-code Nette\Loaders\RobotLoader-> tryLoad (arguments)

  $type
  "CommentaryControl" (17)
  
 5. .../app/presenters/NavstevnikPresenter.php:298 source  spl_autoload_call (arguments)

  288:             $this->flashMessage("Záznam byl smazán""success"); 289:             $this->redirect("default"); 290:         } 291: 292: 293:     } 294: 295:     public function createComponentCommentary() 296:     { 297:         $message_id 0; 298:         $commentary = new \CommentaryControl($this->commentary, $message_id, '1'); 299:         return $commentary; 300:     } 301: 302:
  $class_name
  "CommentaryControl" (17)
  
 6. .../vendor/nette/nette/Nette/ComponentModel/Container.php:174 source  App\Presenters\NavstevnikPresenter-> createComponentCommentary (arguments)

  164:     /** 165:      * Component factory. Delegates the creation of components to a createComponent<Name> method. 166:      * @param  string      component name 167:      * @return IComponent  the created component (optionally) 168:      */ 169:     protected function createComponent($name) 170:     { 171:         $ucname ucfirst($name); 172:         $method 'createComponent' $ucname; 173:         if ($ucname !== $name && method_exists($this$method) && $this->getReflection()->getMethod($method)->getName() === $method) { 174:             $component = $this->$method($name); 175:             if (!$component instanceof IComponent && !isset($this->components[$name])) { 176:                 $class get_class($this); 177:                 throw new Nette\UnexpectedValueException("Method $class::$method() did not return or create the desired component."); 178:             }
  #0
  "commentary" (10)
  
 7. .../vendor/nette/nette/Nette/ComponentModel/Container.php:141 source  Nette\ComponentModel\Container-> createComponent (arguments)

  131: 132:             if ($name === '') { 133:                 if ($need) { 134:                     throw new Nette\InvalidArgumentException("Component or subcomponent name must not be empty string."); 135:                 } 136:                 return; 137:             } 138:         } 139: 140:         if (!isset($this->components[$name])) { 141:             $component = $this->createComponent($name); 142:             if ($component instanceof IComponent && $component->getParent() === NULL) { 143:                 $this->addComponent($component$name); 144:             } 145:         }
  $name
  "commentary" (10)
  
 8. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_Navstevnik.default.latte-c0f0f3952c9ec2d68279a3815c664c24.php:92 source  Nette\ComponentModel\Container-> getComponent (arguments)

  82:                         <?php if ($user == 'admin') { ?> | <span class="zvyrazneni"><a 83:                                 href="/navstevnik/delete?comment_id=0&message_id=<?php echo htmlSpecialChars(Nette\Templating\Helpers::safeUrl($items->id)) ?> 84: &do=delete" title="smazat">smazat</a></span><?php ?> 85: 86:                     </td> 87:                 </tr> 88:                 <tr> 89:                     <td colspan="3" class="data_text"><?php echo $template->nl2br($items->text?> 90: 91: 92: <?php $_ctrl = $_control->getComponent("commentary"); if ($_ctrl instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_ctrl->redrawControl(NULL, FALSE); $_ctrl->render($items->id) ?> 93: 94:                     </td> 95:                 </tr> 96:             </table>
  $name
  "commentary" (10)
  
 9. .../vendor/nette/nette/Nette/Latte/Macros/UIMacros.php:454 source  _lbfd95e03f49_content (arguments)

  444:     /** 445:      * Calls block. 446:      * @return void 447:      */ 448:     public static function callBlock(\stdClass $context$name, array $params) 449:     { 450:         if (empty($context->blocks[$name])) { 451:             throw new Nette\InvalidStateException("Cannot include undefined block '$name'."); 452:         } 453:         $block reset($context->blocks[$name]); 454:         $block($context, $params); 455:     } 456: 457: 458:     /**
  $_l
  stdClass #e053
  
  templates => array (2)
  | llgr6udly9 => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | wpss8f0cp4 => Nette\Templating\FileTemplate #b504
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/@layout.latte" (50) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #b504 { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array (4)
  | | | striptags => "strip_tags" (10) | | | upper => "Nette\Utils\Strings::upper" (26) | | | date => array (2) [ ... ] | | | nl2br => array (2) [ ... ]
  | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  blocks => array (5)
  | content => array (1)
  | | 0 => "_lbfd95e03f49_content" (21)
  | title => array (1)
  | | 0 => "_lb2b6ce83cf1_title" (19)
  | head => array (1)
  | | 0 => "_lb3ae6fbb6c0_head" (18)
  | scripts => array (1)
  | | 0 => "_lb43149a05ae_scripts" (21)
  | funkce => array (1)
  | | 0 => "_lb04c12f5c91_funkce" (20)
  extends => NULL
  $_args
  array (20)
  
  _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  user => "" netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb
  | cookieDomain => "" | cookiePath => "/" | cookieSecure => FALSE | cookieHttpOnly => TRUE | code private => 200
  netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | useDirs private => TRUE | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp/btfj.dat" (43) | | handle private => NULL | | lastNode private => 2 | | processIdentifier private => NULL | | nodeCache private => array () | | nodeChanged private => array () | | toCommit private => array () | | deletedLinks private => array () | | dataNodeFreeSpace private => array ()
  | locks private => NULL
  baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) basePath => "" flashes => array () viewName => "default" (7) root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) moduleName => "" presenterName => "Navstevnik" (10) data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e
  | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d
  | | onConnect => NULL | | onQuery => array (1)
  | | | 0 => array (2) [ ... ]
  | | params private => array (3)
  | | | 0 => "mysql:host=localhost;dbname=masaze-aurelia_cz_web" (49) | | | 1 => "38596_web" (9) | | | 2 => "jafslHj5c" (9)
  | | options private => array (1)
  | | | lazy => TRUE
  | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION }
  | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION } | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | params private => NULL | | | remaining private => NULL | | | counter private => NULL | | | arrayMode private => NULL | | | arrayModes private => array (7) [ ... ]
  | | context private => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | pdo private => PDO #c10e
  | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b
  | | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | namespace private => "Nette.Database.b8679fd7c599115eafbe5a4b48ec10c3\x00" (48) | | | key private => NULL | | | data private => NULL
  | | structure protected => array (1)
  | | | primary => array (10) [ ... ]
  | | loadedStructure protected => array (1)
  | | | primary => array (10) [ ... ]
  | cache protected => Nette\Caching\Cache #c8a1
  | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | namespace private => "Nette.Database.b8679fd7c599115eafbe5a4b48ec10c3\x00" (48) | | key private => NULL | | data private => NULL
  | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #7dda
  | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... }
  | | tableName protected => "navstevnik" (10) | | databaseReflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | delimitedTable protected => "`navstevnik`" (12) | | select protected => array () | | where protected => array () | | conditions protected => array () | | parameters protected => array (5)
  | | | select => array () | | | where => array () | | | group => array () | | | having => array () | | | order => array ()
  | | order protected => array (1)
  | | | 0 => "ord ASC" (7)
  | | limit protected => NULL | | offset protected => NULL | | group protected => "" | | having protected => ""
  | name protected => "navstevnik" (10) | primary protected => "id" (2) | primarySequence protected => FALSE | rows protected => array (19)
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #2f1a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c8c8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow #672b
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 5 => Nette\Database\Table\ActiveRow #7bda
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 6 => Nette\Database\Table\ActiveRow #511f
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 7 => Nette\Database\Table\ActiveRow #12dd
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 8 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3551
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 9 => Nette\Database\Table\ActiveRow #a5cc
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 10 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3f63
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 11 => Nette\Database\Table\ActiveRow #cfd5
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 12 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3da8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 13 => Nette\Database\Table\ActiveRow #8b73
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 14 => Nette\Database\Table\ActiveRow #1fc8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 15 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3810
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 16 => Nette\Database\Table\ActiveRow #613a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 17 => Nette\Database\Table\ActiveRow #f244
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 18 => Nette\Database\Table\ActiveRow #b7ce
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 19 => Nette\Database\Table\ActiveRow #fff8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 20 => Nette\Database\Table\ActiveRow #7dc2
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | data protected => array (19)
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #2f1a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c8c8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow #672b
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 5 => Nette\Database\Table\ActiveRow #7bda
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 6 => Nette\Database\Table\ActiveRow #511f
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 7 => Nette\Database\Table\ActiveRow #12dd
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 8 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3551
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 9 => Nette\Database\Table\ActiveRow #a5cc
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 10 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3f63
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 11 => Nette\Database\Table\ActiveRow #cfd5
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 12 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3da8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 13 => Nette\Database\Table\ActiveRow #8b73
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 14 => Nette\Database\Table\ActiveRow #1fc8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 15 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3810
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 16 => Nette\Database\Table\ActiveRow #613a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 17 => Nette\Database\Table\ActiveRow #f244
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 18 => Nette\Database\Table\ActiveRow #b7ce
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 19 => Nette\Database\Table\ActiveRow #fff8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 20 => Nette\Database\Table\ActiveRow #7dc2
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | dataRefreshed protected => FALSE | globalRefCache protected => array (1)
  | | "" => array (1)
  | | | referencingPrototype => array ()
  | refCache protected => array (1)
  | | referencingPrototype => array ()
  | generalCacheKey protected => "5779a57cb38c91a81c4a0d45294b8b5a" (32) | specificCacheKey protected => NULL | aggregation protected => array () | accessedColumns protected => array (4)
  | | id => TRUE | | foto => TRUE | | name => TRUE | | ord => TRUE
  | previousAccessedColumns protected => array (4)
  | | id => TRUE | | foto => TRUE | | name => TRUE | | ord => TRUE
  | observeCache protected => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | keys protected => array (19)
  | | 0 => 2 | | 1 => 3 | | 2 => 4 | | 3 => 5 | | 4 => 6 | | 5 => 7 | | 6 => 8 | | 7 => 9 | | 8 => 10 | | 9 => 11 | | 10 => 12 | | 11 => 13 | | 12 => 14 | | 13 => 15 | | 14 => 16 | | 15 => 17 | | 16 => 18 | | 17 => 19 | | 18 => 20
  data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb
  | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d
  | | onConnect => NULL | | onQuery => array (1)
  | | | 0 => array (2) [ ... ]
  | | params private => array (3)
  | | | 0 => "mysql:host=localhost;dbname=masaze-aurelia_cz_web" (49) | | | 1 => "38596_web" (9) | | | 2 => "jafslHj5c" (9)
  | | options private => array (1)
  | | | lazy => TRUE
  | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION }
  | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION } | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | params private => NULL | | | remaining private => NULL | | | counter private => NULL | | | arrayMode private => NULL | | | arrayModes private => array (7) [ ... ]
  | | context private => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | pdo private => PDO #c10e
  | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b
  | | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | namespace private => "Nette.Database.b8679fd7c599115eafbe5a4b48ec10c3\x00" (48) | | | key private => NULL | | | data private => NULL
  | | structure protected => array (1)
  | | | primary => array (10) [ ... ]
  | | loadedStructure protected => array (1)
  | | | primary => array (10) [ ... ]
  | cache protected => Nette\Caching\Cache #eb8d
  | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | namespace private => "Nette.Database.b8679fd7c599115eafbe5a4b48ec10c3\x00" (48) | | key private => NULL | | data private => NULL
  | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #7283
  | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... }
  | | tableName protected => "message" (7) | | databaseReflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | delimitedTable protected => "`message`" (9) | | select protected => array () | | where protected => array () | | conditions protected => array () | | parameters protected => array (5)
  | | | select => array () | | | where => array () | | | group => array () | | | having => array () | | | order => array ()
  | | order protected => array (1)
  | | | 0 => "id DESC" (7)
  | | limit protected => 100 | | offset protected => 0 | | group protected => "" | | having protected => ""
  | name protected => "message" (7) | primary protected => "id" (2) | primarySequence protected => FALSE | rows protected => array (7)
  | | 13 => Nette\Database\Table\ActiveRow #a41d
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 12 => Nette\Database\Table\ActiveRow #4e4a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 11 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c099
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 10 => Nette\Database\Table\ActiveRow #e7ec
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 9 => Nette\Database\Table\ActiveRow #cea1
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 8 => Nette\Database\Table\ActiveRow #f7ba
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 7 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c09c
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | data protected => array (7)
  | | 13 => Nette\Database\Table\ActiveRow #a41d
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 12 => Nette\Database\Table\ActiveRow #4e4a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 11 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c099
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 10 => Nette\Database\Table\ActiveRow #e7ec
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 9 => Nette\Database\Table\ActiveRow #cea1
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 8 => Nette\Database\Table\ActiveRow #f7ba
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 7 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c09c
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | data private => array (6) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | dataRefreshed protected => FALSE | globalRefCache protected => array (1)
  | | "" => array (1)
  | | | referencingPrototype => array ()
  | refCache protected => array (1)
  | | referencingPrototype => array ()
  | generalCacheKey protected => "99ba3a9680405028dc7b51d56b0f386f" (32) | specificCacheKey protected => NULL | aggregation protected => array () | accessedColumns protected => array (6)
  | | id => TRUE | | nazev => TRUE | | datum => TRUE | | jmeno => TRUE | | mail => TRUE | | text => TRUE
  | previousAccessedColumns protected => array (6)
  | | id => TRUE | | nazev => TRUE | | datum => TRUE | | jmeno => TRUE | | mail => TRUE | | text => TRUE
  | observeCache protected => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | keys protected => array (7)
  | | 0 => 13 | | 1 => 12 | | 2 => 11 | | 3 => 10 | | 4 => 9 | | 5 => 8 | | 6 => 7
  template => Nette\Templating\FileTemplate #b504
  | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/@layout.latte" (50) | onPrepareFilters => array (1)
  | | 0 => Closure #dc2d
  | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | line => 94 | | | variables => array () | | | parameters => "$template" (9)
  | source private => NULL | params private => array (20)
  | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | | | id_item => "" | | | id_comment => "" | | | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | message => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | id_message => NULL | | | parent_id => NULL | | | database => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | model => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #f483 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array (4) [ ... ] | | | globalStateSinces private => array (4) [ ... ] | | | action private => "default" (7) | | | view private => "default" (7) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #0662 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #bd9e { ... } | | | application private => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | user private => Nette\Security\User #075b { ... } | | | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (5) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Navstevnik" (10) | | | monitors private => array ()
  | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | | | id_item => "" | | | id_comment => "" | | | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | message => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | id_message => NULL | | | parent_id => NULL | | | database => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | model => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #f483 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array (4) [ ... ] | | | globalStateSinces private => array (4) [ ... ] | | | action private => "default" (7) | | | view private => "default" (7) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #0662 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #bd9e { ... } | | | application private => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | user private => Nette\Security\User #075b { ... } | | | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (5) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Navstevnik" (10) | | | monitors private => array ()
  | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | | | id_item => "" | | | id_comment => "" | | | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | message => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | id_message => NULL | | | parent_id => NULL | | | database => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | model => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #f483 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array (4) [ ... ] | | | globalStateSinces private => array (4) [ ... ] | | | action private => "default" (7) | | | view private => "default" (7) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #0662 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #bd9e { ... } | | | application private => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | user private => Nette\Security\User #075b { ... } | | | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (5) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Navstevnik" (10) | | | monitors private => array ()
  | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | | | id_item => "" | | | id_comment => "" | | | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | message => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | id_message => NULL | | | parent_id => NULL | | | database => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | model => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #f483 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array (4) [ ... ] | | | globalStateSinces private => array (4) [ ... ] | | | action private => "default" (7) | | | view private => "default" (7) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #0662 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #bd9e { ... } | | | application private => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | user private => Nette\Security\User #075b { ... } | | | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (5) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Navstevnik" (10) | | | monitors private => array ()
  | | user => "" | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | basePath => "" | | flashes => array () | | viewName => "default" (7) | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | moduleName => "" | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #c8a1 { ... } | | | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #7dda { ... } | | | name protected => "navstevnik" (10) | | | primary protected => "id" (2) | | | primarySequence protected => FALSE | | | rows protected => array (19) [ ... ] | | | data protected => array (19) [ ... ] | | | dataRefreshed protected => FALSE | | | globalRefCache protected => array (1) [ ... ] | | | refCache protected => array (1) [ ... ] | | | generalCacheKey protected => "5779a57cb38c91a81c4a0d45294b8b5a" (32) | | | specificCacheKey protected => NULL | | | aggregation protected => array () | | | accessedColumns protected => array (4) [ ... ] | | | previousAccessedColumns protected => array (4) [ ... ] | | | observeCache protected => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | keys protected => array (19) [ ... ]
  | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #eb8d { ... } | | | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #7283 { ... } | | | name protected => "message" (7) | | | primary protected => "id" (2) | | | primarySequence protected => FALSE | | | rows protected => array (7) [ ... ] | | | data protected => array (7) [ ... ] | | | dataRefreshed protected => FALSE | | | globalRefCache protected => array (1) [ ... ] | | | refCache protected => array (1) [ ... ] | | | generalCacheKey protected => "99ba3a9680405028dc7b51d56b0f386f" (32) | | | specificCacheKey protected => NULL | | | aggregation protected => array () | | | accessedColumns protected => array (6) [ ... ] | | | previousAccessedColumns protected => array (6) [ ... ] | | | observeCache protected => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { RECURSION } | | | keys protected => array (7) [ ... ]
  | | template => Nette\Templating\FileTemplate #b504 { RECURSION } | | _g => stdClass #52ee | | _extended => TRUE
  | filters private => array () | helpers private => array (4)
  | | striptags => "strip_tags" (10) | | upper => "Nette\Utils\Strings::upper" (26) | | date => array (2)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers" (24) | | | 1 => "date" (4)
  | | nl2br => array (2)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers" (24) | | | 1 => "nl2br" (5)
  | helperLoaders private => array (1)
  | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | useDirs private => TRUE | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp/btfj.dat" (43) | | | handle private => NULL | | | lastNode private => 2 | | | processIdentifier private => NULL | | | nodeCache private => array () | | | nodeChanged private => array () | | | toCommit private => array () | | | deletedLinks private => array () | | | dataNodeFreeSpace private => array ()
  | | locks private => NULL
  _g => stdClass #52ee _extended => TRUE
 10. .../temp/cache/_Nette.FileTemplate/_templates._layout.latte-f217dbba025c2192d451c7820950e333.php:208 source  Nette\Latte\Macros\UIMacros:: callBlock (arguments)

  198:         </header> 199:         <div class="cleaner"></div> 200:         <section id="flashmessage"> 201:             <div class="content"> 202: <?php $iterations 0; foreach ($flashes as $flash) { ?>                <div class="flash <?php echo htmlSpecialChars($flash->type?> 203: "><?php echo Nette\Templating\Helpers::escapeHtml($flash->messageENT_NOQUOTES?></div> 204: <?php $iterations++; } ?> 205:             </div> 206:         </section> 207:         <div class="cleaner"></div> 208: <?php Nette\Latte\Macros\UIMacros::callBlock($_l, 'content', $template->getParameters()) ?> 209: 210:         <section id="contactform"> 211:             <div class="content"> 212:                 <h2>Napište mi</h2>
  $context
  stdClass #e053
  
  templates => array (2)
  | llgr6udly9 => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | wpss8f0cp4 => Nette\Templating\FileTemplate #b504
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/@layout.latte" (50) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { ... } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #b504 { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array (4)
  | | | striptags => "strip_tags" (10) | | | upper => "Nette\Utils\Strings::upper" (26) | | | date => array (2) [ ... ] | | | nl2br => array (2) [ ... ]
  | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  blocks => array (5)
  | content => array (1)
  | | 0 => "_lbfd95e03f49_content" (21)
  | title => array (1)
  | | 0 => "_lb2b6ce83cf1_title" (19)
  | head => array (1)
  | | 0 => "_lb3ae6fbb6c0_head" (18)
  | scripts => array (1)
  | | 0 => "_lb43149a05ae_scripts" (21)
  | funkce => array (1)
  | | 0 => "_lb04c12f5c91_funkce" (20)
  extends => NULL
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  array (20)
  
  _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab
  | id_item => "" | id_comment => "" | commentary => App\Model\CommentaryModel #c57d
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "commentary" (10)
  | message => App\Model\MessageModel #d7b6
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "message" (7) | | nazev => "" | | jmeno => "" | | text => "" | | mail => "" | | datum => ""
  | id_message => NULL | parent_id => NULL | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { RECURSION } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | preprocessor private => NULL
  | model => App\Model\MenuModel #c642
  | | database => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | tableName => "menu" (4) | | itemOption private => NULL | | ImagesDir => "images/menu" (11) | | ImagesDir_2 => "www/images/menu" (15)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4
  | | commandArgs => NULL
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #f483
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (2)
  | | | action => "default" (7) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #85e9
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (20) [ ... ] | | | filters private => array () | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (1) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (4)
  | | id_item => NULL | | id_comment => NULL | | parent_id => NULL | | "vp-page" => NULL
  | globalStateSinces private => array (4)
  | | id_item => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | id_comment => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | parent_id => "App\Presenters\NavstevnikPresenter" (34) | | "vp-page" => FALSE
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #0662 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #7df0
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Navstevnik" (10) | | params private => array (4)
  | | | id_item => NULL | | | id_comment => NULL | | | parent_id => NULL | | | action => "novy" (4)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #bd9e
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (34) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | wwwDir => "/www/masaze-aurelia.cz/masaze-aurelia.cz" (40) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp" (34)
  | | registry private => array (22)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #e168 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #0e50 { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #a954 { ... } | | | 27_App_RouterFactory => App\RouterFactory #084f | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f { ... } | | | application => Nette\Application\Application #bf1b { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | container => SystemContainer #bd9e { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #46e5 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #49e9 { ... } | | | 28_App_UserManager => App\UserManager #9576 { ... } | | | user => Nette\Security\User #075b { ... } | | | 22_App_Model_CommentaryModel => App\Model\CommentaryModel #c57d { ... } | | | 26_App_Model_MessageModel => App\Model\MessageModel #d7b6 { ... } | | | 25_App_Model_MenuModel => App\Model\MenuModel #c642 { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #4ff4 { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #bf1b
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Error" (5) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => NULL | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #f483 { ... }
  | | presenter private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #a954
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/www/masaze-aurelia.cz/app" (26) | | | cache private => array (7) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #bd9e { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #5c6f
  | | | cachedRoutes private => array (9) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (15) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #46e5
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #0e50
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | port private => 80 | | | path private => "/navstevnik/" (12) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (10)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "if-modified-since" => "Sun, 21 Oct 2018 18:02:08 GMT" (29) | | | host => "masaze-aurelia.cz" (17) | | | connection => "Keep-Alive" (10) | | | "accept-encoding" => "gzip" (4) | | | geoip_addr => "54.196.190.32" (13) | | | geoip_continent_code => "NA" (2) | | | geoip_country_code => "US" (2) | | | geoip_country_name => "United States" (13)
  | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #89f3
  | | regenerated private => NULL | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #0e50
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #d033 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (10) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.196.190.32" (13) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #dcdb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #075b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #49e9
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #89f3 { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\UserManager #9576
  | | | database private => Nette\Database\Context #16e0 { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #c61b
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/templates/Navstevnik/default.latte" (61) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #dc2d
  | | | | file => "/www/masaze-aurelia.cz/vendor/nette/nette/Nette/Application/UI/Control.php" (74) | | | | line => 94 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$template" (9)
  | | source private => NULL | | params private => array (20)
  | | | _control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | control => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | user => "" | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | viewName => "default" (7) | | | root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) | | | moduleName => "" | | | presenterName => "Navstevnik" (10) | | | data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e { ... } | | | data => Nette\Database\Table\Selection #0ddb { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #c61b { RECURSION } | | | _g => stdClass #52ee | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array () | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (1)
  | | | 0 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #0240
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (5)
  | | action => "default" (7) | | id => NULL | | id_item => "" | | id_comment => "" | | parent_id => NULL
  | components private => array (1)
  | | vp => VisualPaginator #e361
  | | | paginator private => Nette\Utils\Paginator #a177 { ... } | | | page => 1 | | | template private => NULL | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (1) [ ... ] | | | components private => array () | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\NavstevnikPresenter #faab { RECURSION } | | | name private => "vp" (2) | | | monitors private => array (1) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Navstevnik" (10) | monitors private => array ()
  user => "" netteHttpResponse => Nette\Http\Response #dcdb
  | cookieDomain => "" | cookiePath => "/" | cookieSecure => FALSE | cookieHttpOnly => TRUE | code private => 200
  netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | useDirs private => TRUE | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c
  | | file private => "/www/masaze-aurelia.cz/app/../temp/btfj.dat" (43) | | handle private => NULL | | lastNode private => 2 | | processIdentifier private => NULL | | nodeCache private => array () | | nodeChanged private => array () | | toCommit private => array () | | deletedLinks private => array () | | dataNodeFreeSpace private => array ()
  | locks private => NULL
  baseUrl => "http://masaze-aurelia.cz" (24) baseUri => "http://masaze-aurelia.cz" (24) basePath => "" flashes => array () viewName => "default" (7) root => "/www/masaze-aurelia.cz" (22) moduleName => "" presenterName => "Navstevnik" (10) data_navstevnik => Nette\Database\Table\Selection #da0e
  | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d
  | | onConnect => NULL | | onQuery => array (1)
  | | | 0 => array (2) [ ... ]
  | | params private => array (3)
  | | | 0 => "mysql:host=localhost;dbname=masaze-aurelia_cz_web" (49) | | | 1 => "38596_web" (9) | | | 2 => "jafslHj5c" (9)
  | | options private => array (1)
  | | | lazy => TRUE
  | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION }
  | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION } | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | params private => NULL | | | remaining private => NULL | | | counter private => NULL | | | arrayMode private => NULL | | | arrayModes private => array (7) [ ... ]
  | | context private => Nette\Database\Context #16e0
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { RECURSION } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | preprocessor private => NULL
  | | pdo private => PDO #c10e
  | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #bd9e { ... } | | | context private => Nette\Database\Context #16e0 { ... } | | | pdo private => PDO #c10e
  | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b
  | | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a { ... } | | | namespace private => "Nette.Database.b8679fd7c599115eafbe5a4b48ec10c3\x00" (48) | | | key private => NULL | | | data private => NULL
  | | structure protected => array (1)
  | | | primary => array (10) [ ... ]
  | | loadedStructure protected => array (1)
  | | | primary => array (10) [ ... ]
  | cache protected => Nette\Caching\Cache #c8a1
  | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #646a
  | | | dir private => "/www/masaze-aurelia.cz/temp/cache" (33) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #841c { ... } | | | locks private => NULL
  | | namespace private => "Nette.Database.b8679fd7c599115eafbe5a4b48ec10c3\x00" (48) | | key private => NULL | | data private => NULL
  | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #7dda
  | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #30a4
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #f45d { ... }
  | | tableName protected => "navstevnik" (10) | | databaseReflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #4b23
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #f45d { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #171b { ... } | | | structure protected => array (1) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (1) [ ... ]
  | | delimitedTable protected => "`navstevnik`" (12) | | select protected => array () | | where protected => array () | | conditions protected => array () | | parameters protected => array (5)
  | | | select => array () | | | where => array () | | | group => array () | | | having => array () | | | order => array ()
  | | order protected => array (1)
  | | | 0 => "ord ASC" (7)
  | | limit protected => NULL | | offset protected => NULL | | group protected => "" | | having protected => ""
  | name protected => "navstevnik" (10) | primary protected => "id" (2) | primarySequence protected => FALSE | rows protected => array (19)
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #2f1a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c8c8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow #672b
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 5 => Nette\Database\Table\ActiveRow #7bda
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 6 => Nette\Database\Table\ActiveRow #511f
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 7 => Nette\Database\Table\ActiveRow #12dd
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 8 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3551
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 9 => Nette\Database\Table\ActiveRow #a5cc
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 10 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3f63
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 11 => Nette\Database\Table\ActiveRow #cfd5
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 12 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3da8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 13 => Nette\Database\Table\ActiveRow #8b73
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 14 => Nette\Database\Table\ActiveRow #1fc8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 15 => Nette\Database\Table\ActiveRow #3810
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 16 => Nette\Database\Table\ActiveRow #613a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 17 => Nette\Database\Table\ActiveRow #f244
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 18 => Nette\Database\Table\ActiveRow #b7ce
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 19 => Nette\Database\Table\ActiveRow #fff8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 20 => Nette\Database\Table\ActiveRow #7dc2
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | data protected => array (19)
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #2f1a
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c8c8
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #da0e { RECURSION } | | | data private => array (4) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE | | | isModified private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow