Numerologie

Čísla, mřížky, různé významy hvězdných aspektů, povahové rysy související s datem narození, s hodinou narození,... tajemno, záhady, otázky po smyslu života a po našem směřování, věčné hledání celistvosti a harmonie, štěstí a spokojenosti, hledání vrcholného zdraví, krásy, věčného mládí či naplnění,.... to vše samozřejmě lidské bytosti odnepaměti láká. Témata jsou to zajímavá, chytlavá, s nádechem mystičnosti, nevšednosti a magie.

 • numerologie
 • numerologie

Jak jsem se k číslům dostala já osobně? Je to zhruba patnáct let zpátky. Moje známá se o čísla a jejich významy a výklad zajímala, do jejich tajů mně zasvětila, a protože celý život pracuji přímo s lidmi, setkávám se s nimi denně pracovně v běžných i často konfliktních situacích a mám k dispozici jejich data narození, tak jsem jednoduše pozorovala. Pozorovala a naciťovala jsem chování, konstituci jedince, ráznost, vyjadřovací schopnost, jedinečnost a zjišťovala zvláštní souvislosti a porovnávala s teorií v knížkách vydaných na tato témata.

Praktický denní život je ta pravá škola.

A chtělo to nástavbu, nové současné pohledy, rozšíření, další vazby. V roce 2014 přišlo studium karmické numerologie u skvělé lektorky, karmaložky a numeroložky a praktické ženy Hannah J. Nesvadby. Naučila jsem se z čísel v datu narození poznat malou, těžkou a nejtěžší karmu, jak datum narození a s ním spojená karma ovlivňuje náš život, život našich předků i následníků, co nám bylo dáno v podobě silných i doposud méně rozvinutých schopností a dispozic, jaké máme možnosti, cesty,...

 • numerologie
 • numerologie

Karmalogie mi rozšířila obzor o pro mě důležitý aspekt – o zdravovědu a o zjištění zdravotních náchylností z data narození konkrétní osoby i zdravotních náchylností v rodinné karmě. No a téma ZDRAVÍ je to, co mě opravdu oslovuje. Dnes se díky „číslům v datech narození“ dívám na zdraví z dalšího úhlu pohledu.

Od té doby mám vše v mřížkách, vnímám věci a situace z dalších pohledů a opravdu bytostně si vážím každého človíčka, jeho odvahy, píle a břemen, která si nese – nemáme to mi lidé lehké, ani nijak zvlášť vyšlapané, mnozí si nerozumějí se sebou samými, s rodiči, partery, společností. Za života se může stát a stává opravdu cokoliv.

CO JE TO KARMA?

Dnes je „karma“ již hojně známý a užívaný termín. Dá se vysvětlit následovně: přicházíme na svět v určitý den, v určitou hodinu a v tu chvíli již nejsme nepopsaný list, v okamžiku narození si přinášíme do života karmu. Je to soubor našich nezvládnutých úkolů z minulosti, které jsme se sami rozhodli uchopit lépe a zpracovat v tomto životě. Naplánovali jsme si vlastní specifické úkoly ještě před naším narozením na tento svět. Vybrali jsme si právě ty radosti a starosti, které právě prožíváme. Stanovili jsme si, kterými bolestnými zkouškami budeme procházet, učit se z nich, postupně je chápat a zvládat je. Tož tak to s tou „milou karmou karmovitou“ nějak je. Pomáhá nám zkouškami, které jsme si sami zvolili, duchovně růst, rozvíjet se a obohacovat,... posouvá nás o kousek výš,... blíž k Božské laskavosti a dokonalosti.

KARMICKÁ NUMEROLOGIE

Jedinečná metoda, jak zjistit mnohé o sobě, najít sama sebe, porozumět a přijmout plněji, zodpovědně a s větší lehkostí svoji zvolenou cestu a poslání. Umožňuje nám osvětlit, proč se nám některé věci dějí, proč nám vstupují do života podobní lidé, proč žijeme tak, jak žijeme, co je třeba změnit, čemu se můžeme vyhnout a již dále neprožívat, jak je to možné udělat,.... Numerologie okořeněná o nezpochybnitelnou karmickou spojitost s našimi rodiči a karmou rodu přináší mně i klientům zásadní poznání, porozumění, osvobození...

Jsem pozorovatelka a sběratelka – sběratelka životních příběhů, které ke mně přicházejí. Mnohé z nich potěší a dojmou, některé zaskočí... Když mohu, přiložím ruku a pomohu podpořit po tělesné, energetické a duševní stránce, jindy poradím,... nebo jen pozoruji a inspiruji se krásou a velkolepostí druhých.

Co nabízím?

Karmická numerologie - písemný rozbor dat

 • zasláno po dohodě mailem či poštou
 • písemný rozbor vhodný pro 1 - 3 data narození, tj. vaše datum narození + plus 2 další, které souvisí s vaším životem - např. rodiče
 • písemný rozbor pro 4 -6 dat narození - zde raději preferuji vzhledem k objemu informací a vazeb ústní osobní rozbor dat, kdy si lze vše napsat, nahrát na záznamové zařízení

Karmická numerologie – osobní rozbor dat

 • preferuji nejen u většího rodinného rozboru dat, ale také u rozboru dat jednotlivce s tím, že si lze dělat poznámky, nahrát na záznamové zařízení
 • výhoda – kladení dalších otázek i do oblastí, které se při výkladu otevřou

Numerologický rozbor data písemný (v dárkovém provedení)

 • ucelený podrobný „slabikář“ osoby, karmického zatížení v jejím datu narození, silných a slabých stránek, dispozic, vhodného směřování, zdravotních náchylností
 • vhodné jako dárek sobě, blízkým kamarádům, na dvoulistě A4 na krásném dárkovém papíře, i zalaminované
 • není řešena karmická vazba s rodiči

Co k tomu potřebuji?

Ke zhotovení numerologického rozboru jednotlivce potřebuji jeho datum narození.

Ke zhotovení karmické numerologie potřebuji vaše datum narození, datum narození vašich rodičů (prarodičů), případně vašeho partnera, dětí nebo zainteresovaných osob. Vždy k datu narození uvést, o koho se jedná (kdo je otec, matka, dítě).

Dále je vhodné specifikovat oblast, ve které máte nějaký problém, na který se chcete zaměřit. Aby byla jasně vidět návaznost a souvislost karmy ve vaší rodině a ve vašich vztazích (např. problémy ve vztazích, s partnerem, dětmi, profesní otázka, finanční problémy, zdravotní záležitosti,...).

Vypracuji karmicko-numerologický rozbor a poté podrobně vysvětlím (osobní účast, telefon, skype), kdy je vhodné si během výkladu dělat vlastní poznámky, příp. si vše nahrát.

Písemný karmicko-numerologický rozbor dat je vhodný do 3 osob vzhledem k velkému objemu informací a vazeb. Opravdu vhodné konzultovat osobně. V ojedinělých případech (např. velká vzdálenost) mohu takový rozbor nahrát na zvukový nosič a poslat.

Napište mi